Un mijloc legal, adesea neglijat ori subestimat, de diminuare a procesualității la atribuirea contractelor de achiziție publică – cererea autorității contractante de obligare a contestatorului/petentului la plata cheltuielilor de soluționare a contestației/plângerii

Numărul 4 Anul 2022
Revista Numărul 4 Anul 2022

ABSTRACT

The article discusses the issue of court costs in administrative law disputes regarding the awarding of public procurement contracts, highlighting the fact that the contracting authorities have at hand not only the right, but also the obligation to recover, from the opposing party that loses totally or partially in the trial, the expenses incurred during the proceedings, both before the Council and before the courts.

The author’s suggestion is for the legislature to conceive and establish a rule which will clearly stipulate the obligation of the contracting authorities to request the recovery of their own court costs, possibly doubled by the identification of exact scientific criteria for their quantification.

Keywords:

court costs, administrative law disputes regarding the awarding of public procurement contracts, contracting authority, appeal, complaint

REZUMAT

Articolul realizează o incursiune în materia cheltuielilor de judecată în litigiile de drept administrativ privind atribuirea contractelor de achiziție publică, punând în evidență faptul că autoritățile contractante au la îndemână nu doar dreptul, ci și obligația de a își recupera, de la partea adversă care pierde total sau parțial procesul, cheltuielile pe care le-au efectuat cu purtarea acestuia, atât în fața Consiliului, cât și în fața instanțelor de judecată.

Sugestia autorului este ca legiuitorul să conceapă și să instituie o normă care să prevadă limpede obligația autorităților contractante de a solicita recuperarea propriilor cheltuieli de judecată, eventual dublată de identificarea unor criterii științifice exacte de cuantificare a acestora.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 101/2016; C. pr. civ., art. 453 alin. (1)
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare