Ruperea unilaterală a logodnei – aspecte teoretice și practice

Numărul 4 Anul 2019
Revista Numărul 4 Anul 2019

ABSTRACT

Still questionable in terms of its legal nature (a legal act or a legal deed) and in the absence of relevant case-law on this matter, the engagement is seen nowadays as a social, moral and cultural relationship, with possible material legal consequences in the event of its unilateral termination.

The exercise of the right to unilateral termination of the engagement for the purpose of causing excessive or unreasonable harm or damage, contrary to good faith, may result in civil liability under tort law, pursuant to the conditions provided for in Article 1357 of the Civil Code.

In terms of liability, the particular circumstances under which the unilateral termination of the engagement has occurred represent the key element.

Keywords:

engagement, unilateral termination, abuse of rights, indemnities, burden of proof

REZUMAT

Cu o natură juridică discutabilă încă (act juridic sau fapt juridic) și în absenţa unei jurisprudenţe relevante în această materie, logodna este percepută astăzi ca o relaţie cu caracter social, moral și cultural, cu posibile consecinţe juridice în plan patrimonial, în cazul ruperii unilaterale.

Exercitarea dreptului de denunţare unilaterală a logodnei cu scopul de a vătăma sau păgubi, într-un mod excesiv și nerezonabil, contrar bunei-credinţe, poate atrage angajarea răspunderii civile delictuale în condiţiile prevăzute de dispoziţiile art. 1357 C. civ.

Sub aspectul răspunderii, elementul cheie este reprezentat de împrejurările particulare în care s-a produs denunţarea unilaterală a logodnei.

Legislaţie relevantă: C. civ., art. 267, art. 269, art. 1357
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare