Scurte consideraţii asupra art. 294 alin. (5^1) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale

Numărul 1 Anul 2019
Revista Numărul 1 Anul 2019

ABSTRACT

Last year the Romania Law on National Education was updated by the Government Ordinance no. 9/2018 on the amendment and completion of normative acts in the field of education. The additions include the provision that the fixed-term employment contract between a university and an assistant lecturer – concluded on the basis of a competition, in which the employment standards specific to the position were met – is transformed into an employment contract of indefinite duration, conferring the status of permanently employed. Therefore this article aims to analyse the specific situations in which this provision applies. We will argue that this new provision of the law applies not only to fixed-term employment contracts concluded between PhD students and universities but also to fixed-term contracts concluded by persons already holding a doctorate at the time of hiring.

Keywords:

higher education, assistant lecturer, employment contract, fixed-term employment, contract of indefinite duration

REZUMAT

Anul trecut legea română a educaţiei naţionale a fost modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 9/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educaţiei. Completările includ reglementarea potrivit căreia contractul de muncă pe perioadă determinată dintre o universitate și un asistent universitar – încheiat în baza unui concurs, la care au fost îndeplinite standardele de ocupare specifice funcţiei – se transformă în contract de muncă pe perioadă nedeterminată, conferind calitatea de titular. Prin urmare, acest articol urmărește să analizeze situaţiile specifice în care se aplică această dispoziţie. Vom argumenta că această nouă dispoziţie a legii nu se aplică numai contractelor de muncă pe durată determinată încheiate între doctoranzi și universităţi, ci și contractelor pe durată determinată încheiate de persoane care deţin deja un doctorat în momentul angajării.

Legislaţie relevantă: O.G. nr. 9/2018, Legea nr. 1/2011, art. 294 alin. (5^1)
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare