Scurte consideraţii cu privire la exercitarea abuzivă a dreptului de denunţare unilaterală a contractului cu executare succesivă

Numărul 6 Anul 2019
Revista Numărul 6 Anul 2019

ABSTRACT

An exponent of unilateralism expansion in the field of contractual structure, the right to the unilateral denunciation of the contract brings into discussion the need to control its exercise from the perspective of the abuse of right, especially when it aims at a successive execution contract. On the other side, the inclusion of this extinctive prerogative into the category of protestative rights calls into question the admissibility of a posteriori control in the hypothesis of the abuse of right. However, the rule established by the legislator is that of exercising any right in good faith, according to the provisions of art. 15 Civil Code and the subordination of the exercise of unilateral termination of continuing contracts simply answers to a natural request of introducing a minimum behavioural coherence and loyalty to the other party.

Keywords:

unilateral termination, protestative right, abuse of right, period of notice, obligation to state reasons

REZUMAT

Exponent al expansiunii unilateralismului în domeniul edificiului contractual, dreptul de denunţare unilaterală a contractului aduce în discuţie necesitatea controlului exercitării sale din perspectiva abuzului de drept, în special în cazul în care vizează un contract cu executare succesivă. Pe de altă parte, includerea acestei prerogative extinctive în categoria drepturilor potestative pune în discuţie admisibilitatea controlului a posteriori în ipoteza abuzului de drept. Cu toate acestea, regula consacrată de legiuitor este cea a exercitării drepturilor cu bună-credinţă, conform prevederilor art. 15 C. civ., iar subordonarea exercitării dreptului de denunţare unilaterală a contractului cu executare succesivă bunei-credinţe răspunde unei cerinţe fireşti de introducere a unei minime coerenţe comportamentale şi a loialităţii faţă de celălalt cocontractant.

Legislaţie relevantă: C. civ., art. 15, art. 1276 alin. (1) şi (2)
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare